24
Aug
Gepost door Redactie om 10:50

143 Belemmeringen afgerond

Meer duidelijkheid voor ondernemers

Sinds de start van het programma heeft Ruimte in Regels in totaal 244* belemmeringen opgepakt. Van dit aantal is voor 143 knelpunten inmiddels meer helderheid gegeven aan ondernemers.

Voor 74 belemmeringen is een oplossing gevonden en kan de ondernemer investeren.

  • Voor 57 belemmeringen zijn oplossingsrichtingen gevonden en geagendeerd.
  • 12 belemmeringen zijn ‘botsend’. Dit wil zeggen dat de onderliggende belangen van wet- en regelgeving onverenigbaar zijn met de wens van de ondernemer.

Veel ondernemers hebben de afgelopen twee jaar hun belemmeringen ingebracht bij Ruimte in Regels. Naast de directe aanmelding, inventariseert het programma belemmeringen die binnen een bepaalde sector voorkomen.

Casuïstiek

Ondernemers die innovatief investeren zijn belangrijk bij het realiseren van groene groei en circulaire economie. Ruimte in Regels zoekt, vanuit casuïstiek die ondernemers  bij het programma aandragen, samen met deze ondernemers en andere relevante partijen naar meer ruimte in de wet- en regelgeving voor  innovatieve investeringen. Maatwerk staatdaarbij centraal.

* peildatum augustus 2016

 

‹ Nieuwsoverzicht