Het programma Ruimte in Regels voor Groene Groei zoekt samen met ondernemers, beleid en uitvoering naar oplossingen voor belemmeringen in wet- en regelgeving die innovatieve investeringen in groene groei beperken. De bovenstaande pagina’s bevatten meer informatie over de scope, werkwijze en publicaties┬ávan het programma.