Innovatieve investeringen zijn essentieel voor groene groei in domeinen als klimaat, energie, water, biobased economy, bouw, voedsel, mobiliteit en afval als grondstof (recycling). De Topsectoren streven ernaar de groei zo groen mogelijk vorm te geven. Wet- en regelgeving kunnen deze innovatieve investeringen beperken. In het programma Ruimte in Regels zoekt de overheid samen met ondernemers naar meer ruimte in de wet- en regelgeving voor innovatieve investeringen in groene groei.

Dit doen we op de volgende wijze:

Stap 1: We starten met het ophalen van belemmeringen bij ondernemers. Dit doen we door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op congressen, gebruik te maken van netwerken, Green Deals, het doen van onderzoeken en het uitdragen van ons loket info@ruimteinregels.nl.

Stap 2: We analyseren samen met de ondernemer de belemmering en zoeken vervolgens met beleids- en uitvoeringsdiensten naar een oplossing. Soms zijn de belemmeringen van operationele aard en kunnen we relatief simpel tot een oplossing komen. Soms heeft de belemmering een meer structureel karakter en moeten we wet-en regelgeving aanpassen. Het vraagstuk kan echter ook een fundamenteel karakter hebben, dat vraagt om een beleidsdiscussie met een politieke keuze. Tenslotte kunnen belangen tussen regelgeving en gewenste investeringen ook botsen, soms zodanig dat we niet tot een oplossing kunnen komen.

Stap 3: We koppelen de gevonden oplossingen naar de ondernemers terug en communiceren deze via onze website, zodat ook andere ondernemers hiervan kunnen profiteren.