Het programma Ruimte in Regels voor Groene Groei (R2G2) identificeert en verzamelt belemmeringen, die innoverende bedrijven ervaren met wet- en regelgeving, en zoekt samen met de ondernemer naar oplossingen. Ruimte in Regels is een programma van de ministeries van EZ en IenM waarin beleidsdirecties en de uitvoeringsorganisaties RVO.nl en RWS Leefomgeving samenwerken. De domeinen BBE en VANG vormen de basis, daarnaast wordt er intensief samengewerkt met andere groene groeidomeinen en Topsectoren, zoals Natuur & Biodiversiteit en Chemie.

Ruimte in Regels

Op de pagina’s hierboven vindt u meer informatie over de werkwijze en publicaties van het programma.

Links:

Tussenbalans Groene Groei 2015

Filmpje: Naar meer afvalscheiding en minder restafval

De 9 Topsectoren: