16
Jan
Gepost door Redactie om 17:54

Kabinet: ruimte voor deeleconomie met oog voor publieke belangen

Airbnb en Uber zijn voorbeelden van deeleconomie die gebruik maken van platforms. De sterk opkomende deeleconomie biedt economische en maatschappelijke kansen, maar levert ook uitdagingen voor overheden op.  Het kabinet wil aan de ene kant deze ontwikkeling ruimte geven en tegelijkertijd waken dat publieke belangen niet in het gedrang komen.

Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer, als reactie op het rapport ‘Eerlijk delen’ van het Rathenau Instituut. In eerste instantie spreekt het kabinet de platforms aan om via zelfregulering en afspraken publieke belangen te borgen. Daarnaast is het vaak ook een kwestie van lokaal maatwerk, zoals bij de particuliere woningverhuur. Pas in laatste instantie wil het kabinet grijpen naar nieuwe regels. Daarbij komt dat deeleconomie zich afspeelt op de (vervagende) grens van particulier en bedrijfsmatig. Het is dus soms moeilijk te bepalen welke regels van toepassing zijn.

Op 17 januari organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de deeleconomie.

 

 

 

 

‹ Nieuwsoverzicht