In de recente uitgave van Infomil Perspectief, het online magazine van Kenniscentrum InfoMil, is een plek ingeruimd voor informatie over Ruimte in Regels. Onder meer ondernemer Pieter Ursem komt aan het woord over het oplossen van zijn belemmering waardoor hij door kan met zijn innovatie: het hergebruiken van accu’s uit elektrische auto’s. Lees hier het hele artikel. Naast (achtergrond)informatie over Ruimte in Regels is in het online magazine ook een artikel terug te vinden over het Rijksbrede programma Nederland circulair in 2050, een programma van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken (EZ). In dit programma staat hoe Nederland de omslag moet mak...

Eind november konden ondernemers tijdens de Inspiratie- en Netwerkbijeenkomst Groene Groei terecht voor EHBI: Eerste Hulp Bij Innovatie. Ruimte in Regels was op dez...

Oproep: Ruimte in Regels hoort graag van u ondernemers, vergunningverleners en inspecties suggesties en ervaringen n.a.v het Kafka rapport over handvatten om experimen...

Werkwijze begint vruchten af te werpen -   In het kader van de maatwerkaanpak chemie heeft Ruimte in Regels afgelopen jaar het chemieloket ingesteld. Hier kunnen...

Ruimte in Regels heeft onderzoek laten doen dat aanbevelingen en handvatten biedt om experimenteerruimte beter te benutten en daarmee de ondernemers ondersteunen bij h...

Na compost, PVC en non-ferro metalen uit bodemas, is ook struviet opgenomen in de Green Deal North Sea Resource Roundabout (NSRR). Struviet is een specifieke vorm van...

Save the date! De netwerken rond Biobased Economy, Circulaire Economie, Grondstoffen, Elektrisch Vervoer, Green Deals en Ruimte in Regels zetten samen in op Groene...

Sinds eind september publiceert Rijkswaterstaat Leefomgeving zogenaamde rechtsoordelen op hun website: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/afval/toetsing-a...

Biologisch afval van de champignonkweek omzetten in compost, brandstof en duurzame warmte en zodoende jaarlijks miljoenen kubieke meters aardgas besparen. Dankzij een...

Sinds de start van het programma heeft Ruimte in Regels in totaal 244* belemmeringen opgepakt. Van dit aantal is voor 143 knelpunten inmiddels meer helderheid gegeven...

DCMR (Milieudienst Rijnmond) heeft samen met de gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs de Wegwijzer Wabo-v...