Circulaire import- en exportondernemers krijgen meer ruimte De Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) heeft succesvolle stappen gezet in het harmoniseren van regels voor het internationale transport van afvalstromen. Inmiddels zijn bij drie afvalstromen (metalen, kunststoffen en biomassa) resultaten geboekt en merken bedrijven het verschil. Harmonisatie van regels is belangrijk. Voor een sluitende business case hebben circulaire ondernemers toegang nodig tot reststromen en markten over de grens. Om dit voor elkaar te krijgen is ruim 1,5 jaar geleden de NSRR gestart; een samenwerkingsverband tussen de regeringen van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Vlaanderen en Nederlan...

Onderzoek van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) geeft aan hoe normen en certificering kunnen bijdragen aan innovatie door het mkb en de circulaire economie....

Airbnb en Uber zijn voorbeelden van deeleconomie die gebruik maken van platforms. De sterk opkomende deeleconomie biedt economische en maatschappelijke kansen, maar le...

REACH, de Europese regeling voor productie en handel in chemische stoffen, biedt meer kansen voor innovatieve ondernemers dan vaak wordt gedacht. Bedrijven die v...

Het team van Ruimte in Regels wenst u een INNOVATIEF 2018!

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) introduceert een nieuwe werkwijze om de doorlooptijd voor het aanvragen van vergunningen in het kader van de Europese Vero...

Gemeenten hanteren bij de verlening van vergunningen de zogeheten VNG brochure als beleidsregel. Hierin staat een tabel met richtafstanden tot de bestaande gebouwde om...

Kans voor duurzame en innovatieve ondernemers: meld u aan voor de Koning Willem 1 prijs Het is voor Nederlandse ondernemers weer mogelijk zich in te schrijven voor...

Wilt u een beknopt overzicht van wat wij doen en van opgeloste casussen in de bouwsector? In samenwerking met de Bouwagenda (Bouwcampus TU Delft) hebben we voor ond...

Bent u er ook bij tijdens de Green Deal Netwerkbijeenkomst op 30 mei? In de Amersfoortse Mariënhof worden Green Deal partijen bij elkaar gebracht. Samen vieren we wat...

Een jaar geleden ondertekenden deelnemers uit Frankrijk, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland de internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout (...