Een jaar geleden ondertekenden deelnemers uit Frankrijk, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland de internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR). In deze eerste Green Deal werken zij samen om producten die voorheen gelabeld werden als afval een nieuw (internationaal) leven te gunnen als secundaire grondstof. Het afgelopen jaar is er in verschillende werkgroepen gewerkt aan dit gemeenschappelijke doel. Eerder deze week waren alle deelnemers samen om de voortgang te bespreken en lessons learned te delen. Er is veel bereikt door de partijen die zich verbonden in de eerste internationale Green Deal NSRR. Robine van Dooren, projectleider van de NSRR, was er duide...

In de recente uitgave van Infomil Perspectief, het online magazine van Kenniscentrum InfoMil, is een plek ingeruimd voor informatie over Ruimte in Regels. Onder meer o...

Eind november konden ondernemers tijdens de Inspiratie- en Netwerkbijeenkomst Groene Groei terecht voor EHBI: Eerste Hulp Bij Innovatie. Ruimte in Regels was op dez...

Oproep: Ruimte in Regels hoort graag van u ondernemers, vergunningverleners en inspecties suggesties en ervaringen n.a.v het Kafka rapport over handvatten om experimen...

Werkwijze begint vruchten af te werpen -   In het kader van de maatwerkaanpak chemie heeft Ruimte in Regels afgelopen jaar het chemieloket ingesteld. Hier kunnen...

Ruimte in Regels heeft onderzoek laten doen dat aanbevelingen en handvatten biedt om experimenteerruimte beter te benutten en daarmee de ondernemers ondersteunen bij h...

Na compost, PVC en non-ferro metalen uit bodemas, is ook struviet opgenomen in de Green Deal North Sea Resource Roundabout (NSRR). Struviet is een specifieke vorm van...

Save the date! De netwerken rond Biobased Economy, Circulaire Economie, Grondstoffen, Elektrisch Vervoer, Green Deals en Ruimte in Regels zetten samen in op Groene...

Sinds eind september publiceert Rijkswaterstaat Leefomgeving zogenaamde rechtsoordelen op hun website: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/afval/toetsing-a...

Biologisch afval van de champignonkweek omzetten in compost, brandstof en duurzame warmte en zodoende jaarlijks miljoenen kubieke meters aardgas besparen. Dankzij een...

Sinds de start van het programma heeft Ruimte in Regels in totaal 244* belemmeringen opgepakt. Van dit aantal is voor 143 knelpunten inmiddels meer helderheid gegeven...