Wilt u een beknopt overzicht van wat wij doen en van opgeloste casussen in de bouwsector? In samenwerking met de Bouwagenda (Bouwcampus TU Delft) hebben we voor ondernemers een factsheet bouw gemaakt.   Zie: http://www.ruimteinregels.nl/wp-content/uploads/2015/05/Bouwbelemmeringen-folder-RiR-Bouw.pdf  

Bent u er ook bij tijdens de Green Deal Netwerkbijeenkomst op 30 mei? In de Amersfoortse Mariënhof worden Green Deal partijen bij elkaar gebracht. Samen vieren we wat...

Een jaar geleden ondertekenden deelnemers uit Frankrijk, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland de internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout (...

In de recente uitgave van Infomil Perspectief, het online magazine van Kenniscentrum InfoMil, is een plek ingeruimd voor informatie over Ruimte in Regels. Onder meer o...

Eind november konden ondernemers tijdens de Inspiratie- en Netwerkbijeenkomst Groene Groei terecht voor EHBI: Eerste Hulp Bij Innovatie. Ruimte in Regels was op dez...

Oproep: Ruimte in Regels hoort graag van u ondernemers, vergunningverleners en inspecties suggesties en ervaringen n.a.v het Kafka rapport over handvatten om experimen...

Werkwijze begint vruchten af te werpen -   In het kader van de maatwerkaanpak chemie heeft Ruimte in Regels afgelopen jaar het chemieloket ingesteld. Hier kunnen...

Ruimte in Regels heeft onderzoek laten doen dat aanbevelingen en handvatten biedt om experimenteerruimte beter te benutten en daarmee de ondernemers ondersteunen bij h...

Na compost, PVC en non-ferro metalen uit bodemas, is ook struviet opgenomen in de Green Deal North Sea Resource Roundabout (NSRR). Struviet is een specifieke vorm van...

Save the date! De netwerken rond Biobased Economy, Circulaire Economie, Grondstoffen, Elektrisch Vervoer, Green Deals en Ruimte in Regels zetten samen in op Groene...

Sinds eind september publiceert Rijkswaterstaat Leefomgeving zogenaamde rechtsoordelen op hun website: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/afval/toetsing-a...