4 oktober 2018 is het zover, dan wordt de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam Zuid omgevormd tot één groot Living Lab! Ervaar, beleef en bekijk de meer dan 150 innovaties op de Innovation Expo, op het RDM-terrein, dé innovatiehotspot in de Rotterdamse haven. Ruimte in Regels is ook aanwezig. We hebben een informatiestand Eerste Hulp Bij Innovatie, waar u terecht kunt met vragen en we organiseren de game Eerste Hulp Bij Bureaucratisch Onbehagen. U kunt ter plekke bepalen of u aan de game mee wilt doen. Meld u hier aan voor de Innovation Expo 2018 Innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en hiermee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land én in de we...

De Agrofoodsector ervaart evenals andere sectoren (onnodige) regeldruk. Het kabinet probeert langs verschillende wegen op een verantwoorde manier de regeldruk terug te...

Er blijkt nog vaak onduidelijkheid te zijn over de uitleg en toepassing van het begrip afvalstof en de voorwaarden voor bijproducten en de einde-afvalstatus. En daarme...

Met dynamische normstelling kunnen we meer duurzaamheid en innovatie stimuleren én het helpt om voor innovatieve MKB-ers marktblokkades op te heffen. Normen en cert...

Circulaire import- en exportondernemers krijgen meer ruimte De Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) heeft succesvolle stappen gezet in het harmoniseren...

Onderzoek van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) geeft aan hoe normen en certificering kunnen bijdragen aan innovatie door het mkb en de circulaire economie....

Airbnb en Uber zijn voorbeelden van deeleconomie die gebruik maken van platforms. De sterk opkomende deeleconomie biedt economische en maatschappelijke kansen, maar le...

REACH, de Europese regeling voor productie en handel in chemische stoffen, biedt meer kansen voor innovatieve ondernemers dan vaak wordt gedacht. Bedrijven die v...

Het team van Ruimte in Regels wenst u een INNOVATIEF 2018!

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) introduceert een nieuwe werkwijze om de doorlooptijd voor het aanvragen van vergunningen in het kader van de Europese Vero...

Gemeenten hanteren bij de verlening van vergunningen de zogeheten VNG brochure als beleidsregel. Hierin staat een tabel met richtafstanden tot de bestaande gebouwde om...