De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) introduceert een nieuwe werkwijze om de doorlooptijd voor het aanvragen van vergunningen in het kader van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (Evoa) terug te dringen. Dat gebeurt onder andere door zogeheten repeterende kennisgevingen te introduceren voor kleinere wijzigingen ten opzichte van een eerdere aanvraag. Met deze nieuwe werkwijze wordt de doorlooptijd van vier maanden verkort tot hooguit enkele weken. Het bedrijf Inashco bijt het spits af. Later volgen andere bedrijven. De samenwerking van ILT met Inashco in dit project is een voortvloeisel van de green deal North Sea Resources Roundabout (NSRR). Het interd...

Gemeenten hanteren bij de verlening van vergunningen de zogeheten VNG brochure als beleidsregel. Hierin staat een tabel met richtafstanden tot de bestaande gebouwde om...

Kans voor duurzame en innovatieve ondernemers: meld u aan voor de Koning Willem 1 prijs Het is voor Nederlandse ondernemers weer mogelijk zich in te schrijven voor...

Wilt u een beknopt overzicht van wat wij doen en van opgeloste casussen in de bouwsector? In samenwerking met de Bouwagenda (Bouwcampus TU Delft) hebben we voor ond...

Bent u er ook bij tijdens de Green Deal Netwerkbijeenkomst op 30 mei? In de Amersfoortse Mariënhof worden Green Deal partijen bij elkaar gebracht. Samen vieren we wat...

Een jaar geleden ondertekenden deelnemers uit Frankrijk, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland de internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout (...

In de recente uitgave van Infomil Perspectief, het online magazine van Kenniscentrum InfoMil, is een plek ingeruimd voor informatie over Ruimte in Regels. Onder meer o...

Eind november konden ondernemers tijdens de Inspiratie- en Netwerkbijeenkomst Groene Groei terecht voor EHBI: Eerste Hulp Bij Innovatie. Ruimte in Regels was op dez...

Oproep: Ruimte in Regels hoort graag van u ondernemers, vergunningverleners en inspecties suggesties en ervaringen n.a.v het Kafka rapport over handvatten om experimen...

Werkwijze begint vruchten af te werpen -   In het kader van de maatwerkaanpak chemie heeft Ruimte in Regels afgelopen jaar het chemieloket ingesteld. Hier kunnen...

Ruimte in Regels heeft onderzoek laten doen dat aanbevelingen en handvatten biedt om experimenteerruimte beter te benutten en daarmee de ondernemers ondersteunen bij h...