Na compost, PVC en non-ferro metalen uit bodemas, is ook struviet opgenomen in de Green Deal North Sea Resource Roundabout (NSRR). Struviet is een specifieke vorm van mineraal magnesium ammonium fosfaat dat wordt teruggewonnen uit afvalwater. Op de Nederlandse ambassade in Parijs vond afgelopen 7 oktober een eerste overleg plaats van Franse en Nederlandse afgevaardigden uit zowel de publieke als private sector over struviet . Export De internationale werkgroep richt zich op belemmeringen m.b.t. het gebruik van struviet in kristalvorm. De focus ligt op het faciliteren van de export van struviet als grondstof voor de productie van meststoffen. Het gaat daarbij om struviet gewonnen ui...

Save the date! De netwerken rond Biobased Economy, Circulaire Economie, Grondstoffen, Elektrisch Vervoer, Green Deals en Ruimte in Regels zetten samen in op Groene...

Sinds eind september publiceert Rijkswaterstaat Leefomgeving zogenaamde rechtsoordelen op hun website: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/afval/toetsing-a...

Biologisch afval van de champignonkweek omzetten in compost, brandstof en duurzame warmte en zodoende jaarlijks miljoenen kubieke meters aardgas besparen. Dankzij een...

Sinds de start van het programma heeft Ruimte in Regels in totaal 244* belemmeringen opgepakt. Van dit aantal is voor 143 knelpunten inmiddels meer helderheid gegeven...

DCMR (Milieudienst Rijnmond) heeft samen met de gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs de Wegwijzer Wabo-v...

Welke toekomst is er voor een evenwichtige mestmarkt en welke stappen zijn daarin bepalend voor bedrijven en overheid? Ruim 35 stakeholders uit de mestverwer...

Geïnteresseerd in informatie over (de voortgang van) Green Deals? Meldt u zich dan aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Dit kan via de website van Green Deals: http:...

De Europese Commissie heeft donderdag 2 juni de richtsnoeren over de deeleconomie (collaborative economy) uitgebracht. Deze richtsnoeren bevatten de suggesties van d...

Dat is een van de uitkomsten van een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die onlangs is verschenen. Hoe kunnen natuur en economie elkaar versterken...

A.s. donderdag 2 juni is John Butter, Programmamanager van Ruimte in Regels, een van de sprekers op Afval & Recyclingindustrie 2016 in Schiedam. Hij zal namens de...