5
Dec
Gepost door Redactie om 13:48

Raad van State oordeelt positief over vergunning mestverwerker in Venray

Gemeenten hanteren bij de verlening van vergunningen de zogeheten VNG brochure als beleidsregel. Hierin staat een tabel met richtafstanden tot de bestaande gebouwde omgeving. Mestverwerkers vallen altijd in de zwaarste categorie (categorie 5.1) en zijn daarom vaak moeilijk in te passen op industrieterreinen. Door technologische ontwikkelingen kunnen mestverwerkers hun directe omgeving steeds minder belasten.

Naar aanleiding van diverse vragen werkte Ruimte in Regels daarom een advies uit voor de verschillende richtafstanden die gemeenten per verwerkingstechniek zouden kunnen gebruiken. De gemeente Venray nam dit advies over en hanteerde in zijn vergunning voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie een andere richtafstand (categorie 3.1). In de daaropvolgende beroepsprocedure was deze beslissing een belangrijk bezwaar tegen de vergunning. Op 29 november 2017 oordeelde de Raad van State dat de gemeente de vergunning voldoende heeft onderbouwd en dat de mestverwerkingsinstallatie gebouwd mag worden.

Ruimte in Regels gaat nu met de ministeries I&W en LNV en de VNG in gesprek om de brochure aan te passen, zodat de differentiatie breder kan worden toegepast. Tot die tijd kan elke gemeente uiteraard zelfstandig beslissen om ander richtafstanden te gebruiken als de technieken in de aangevraagde installatie daarvoor voldoende aanleiding geven.

 

 

‹ Nieuwsoverzicht