Bouwen

De bouwsector is grondstoffenintensief. Naar schatting neemt de sector 50% van het grondstoffenverbruik, 40% van het totale energieverbruik en 30% van het totale waterverbruik in Nederland voor zijn rekening. Daarnaast heeft een groot deel van alle afval in Nederland (circa 40%) betrekking op bouw- en sloopafval en is de sector verantwoordelijk voor circa 35% van de CO2-uitstoot (uit: Rijksbrede programma Circulaire Economie; de bouw is een van de vijf prioritaire sectoren in het Rijksbrede programma circulaire economie.)

De laatste jaren stijgt de behoefte aan een duurzame inrichting van onze leefomgeving. De bouwsector kan daar een cruciale rol in spelen, zowel bij de ontwikkeling van nieuwbouw als het beheer en renovatie van bestaande bouw. Deze stijgende behoefte vergt een versnelling van innovaties binnen de bouwsector. Tegelijkertijd kenmerkt dezelfde bouw zich als een sector waarin het potentieel van innovaties door uiteenlopende mechanismen niet altijd wordt benut, waardoor men vaak kiest voor conventionele oplossingen. Ook regelgeving en de manier waarop daarmee wordt omgegaan, speelt hierin een rol (zie thema Uitvoering).

De vraag is hoe de bouwregelgeving meer stimulerend kan worden gemaakt. En hoe deze regelgeving in combinatie met het stimuleren van de rol van overheidsopdrachtgevers (zoals Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat) als launching customer voldoende vraag in de markt genereert om het terugverdienmodel van innovaties te bevorderen. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoekt Ruimte in Regels hoe de bouwregelgeving meer stimulerend kan zijn voor innovatie. Daarbij kijkt men naar de relatie met normen, certificaten en de toepassing van gelijkwaardigheid, alsmede naar de werkwijze rond het opnemen van innovaties in de Nationale Milieu Database (NMD) en het ontsluiten daarvan.

Ervaart u als ondernemer een belemmering met regelgeving op het gebied van Bouwen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met info@ruimteinregels.nl.
Benieuwd naar belemmeringen binnen dit thema? Klik hier voor het overzicht van de afgeronde en opgepakte belemmeringen.

Wilt u een beknopt overzicht van wat wij doen en van opgeloste casussen in de bouwsector? In samenwerking met de Bouwagenda (Bouwcampus TU Delft) hebben we voor ondernemers een factsheet bouw gemaakt.

Terug