Normen en certificering

Certificering, en daaraan voorafgaand normering, kunnen innovaties stimuleren door business-to-business transacties te vereenvoudigen en door producten extra zichtbaarheid te geven in de markt. Het CE-label voor bouwproducten geeft bijvoorbeeld direct duidelijkheid aan de koper dat er aan een bepaald kwaliteitsniveau wordt voldaan, en de koper hoeft daardoor geen extra tijd en geld te investeren in aanvullende verificaties. Ondernemers ervaren echter ook belemmeringen bij het op de markt brengen van hun producten als gevolg van normering en certificering. Certificering werkt dan juist beperkend voor innovatie. Voor sommige innovatieve producten of toepassingen bestaan bijvoorbeeld (nog) geen normen en dus geen certificaten. Dit maakt het voor een ondernemer lastig om de kwaliteit of functionaliteit van zijn product aan te tonen. Het verkrijgen van een certificaat dat het product aan een bepaalde norm voldoet , is vervolgens vaak kostbaar. Net als het laten uitvoeren van een soms noodzakelijke Life Cycle Analysis (LCA ). Dit is in de bouw een vereiste om een product in de nationale milieudatabase te laten opnemen.

Vanuit de concrete belemmeringen die ondernemers hebben aangedragen, richt Ruimte in Regels zich vooral op de rol van normen en certificaten bij het versnellen van innovatieve investeringen, met name bij het MKB en gericht op de circulaire economie. En op de toegankelijkheid van het gelijkwaardigheidsbeginsel in de bouwregelgeving. Doel is om te komen tot een gezamenlijke aanpak om de kansen voor innovatieve investeringen via normalisatie, certificering en de toepassing van gelijkwaardigheid te vergroten.

De NEN heeft een verdiepingsslag gemaakt op een eerder onderzoek naar de rol van normen en certificaten in de circulaire economie. Parallel daaraan heeft het bureau W/E bureau de toegankelijkheid van het gelijkwaardigheidsbeginsel in het Bouwbesluit onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een aantal conclusies en aanbevelingen waardoor normalisatie, certificering en gelijkwaardigheid kunnen bijdragen aan het stimuleren van innovatieve investeringen, vooral voor het MKB. De uitkomsten van beide genoemde onderzoeken vormen de basis voor een brief die begin 2017 aan de Kamer wordt aangeboden.

Ervaart u als ondernemer een belemmering met regelgeving op het gebied van Bouw of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met info@ruimteinregels.nl.
Benieuwd naar belemmeringen binnen dit thema? Klik hier voor het overzicht van de afgeronde en opgepakte belemmeringen.

Terug