Mest & Vergisting

Omdat we een overschot aan dierlijke mest hebben wordt mest ook regelmatig door middel van vergisting omgezet in biogas. Daarbij kunnen ook andere agrarische reststromen worden (co-) vergist. Het eindproduct, een vloeibaar mineralenconcentraat en een vast digestaat, mag alleen als meststof worden verhandeld als alle reststromen vermeld staan op de positieve lijst (bijlage Aa, behorende bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet). In andere gevallen moeten bedrijven een afvalverwerkingsvergunning aanvragen conform de regels van hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer.Een hoogwaardige toepassing voor mineralenconcentraat en digestaat is kunstmestvervanger. Dit mag echter nog niet van de Europese Commissie. Onderbouwend onderzoek wordt verricht in een aantal pilots. Het aantal pilots is onlangs uitgebreid. Niet eerder dan in 2017 wordt een uitspraak verwacht.

Een ander knelpunt vormt het loof van diverse gewassen. Het kan achterblijven op de akker, maar als het wordt vergist, dan moet het digestaat/mineralenconcentraat wel in de mineralenboekhouding worden opgenomen, waar dat bij achterblijven op de akker niet hoeft.

Om de vergunningprocedure voor vergistingsinstallaties te vereenvoudigen zijn zowel voor het co-vergisten van mest als voor mono-vergisting Handreikingen opgezet. De Handreiking voor mono-vergisting wordt naar verwachting eind 2015 in een AMvB opgenomen. Ook de proceduretijd is daarmee aanzienlijk verkort. De Handreiking Mono-vergisting is tot stand gekomen in samenwerking met de partners van de Green Deal ‘Biogas XL’, met o.a. NGGM en Friesland Campina als partners.

Benieuwd naar belemmeringen binnen dit thema? Klik hier voor het overzicht van de afgeronde en opgepakte belemmeringen.

Terug