Internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout

Nederland en Europa zijn erg afhankelijk van de import van grondstoffen voor de economie. Wereldwijd neemt de druk op grondstoffen steeds verder toe. Ketens zijn vaak internationaal en ondernemers ondervinden bij grensoverschrijding veel (juridische) belemmeringen met het gebruik van secundaire grondstoffen. Dit heeft in 2016 geleid tot de eerste internationale Green Deal North Sea Research Roundabout (NSRR), ondertekend door 29 stakeholders uit Frankrijk, Vlaanderen, Groot-Brittannië en Nederland.

Deze Green Deal heeft betrekking op de grensoverschrijdende handel, transport en toepassing van secundaire grondstoffen in het Noodzeegebied. Meer specifiek is het doel van de NSRR om:

  •  nationale regelgeving en het toezicht van een aantal landen rond de Noordzee beter op elkaar af te stemmen;
  •  voor bedrijven de kansen te versterken om bepaalde secundaire grondstoffen te verhandelen en innovatief te investeren in de verwerking daarvan.

De NSRR kijkt voor maximaal tien concrete circulaire initiatieven hoe de uitvoering van de regelgeving de praktijk die initiatiefnemers wensen, optimaal kan faciliteren. En hoe deze tegelijk de eigenlijke bedoeling van de regelgeving (o.a. milieubescherming ) kan borgen. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om verminderen of verruimen van regels, maar om de ruimte voor secundaire grondstofstromen in de bestaande regels op uniforme wijze te benutten.

De Green Deal is gestart met drie cases: PVC, compost en non-ferro metalen uit bodemas. In oktober 2016 is er een vierde grondstofstroom aan de NSRR toegevoegd: struviet – fosfaat dat is teruggewonnen uit rioolwaterslib. In 2017 wordt gewerkt aan de aanpak van belemmeringen die betrekking hebben op deze grondstofstromen. Mogelijk worden ook nieuwe cases toegevoegd – mogelijk met betrekking op Weee (electronisch afval). Ook is er contact met niet-deelnemende landen over de mogelijkheid tot participatie in de NSRR.

Ervaart u als ondernemer een belemmering met regelgeving op het gebied van grensoverschrijdende handel, transport en toepassing van secundaire grondstoffen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met mailto:nsrr@minez.nlof info@ruimteinregels.nl.
Benieuwd naar belemmeringen binnen dit thema? Klik hier voor het overzicht van de afgeronde en opgepakte belemmeringen.

Terug