Uitvoering van wet- en regelgeving (mechanisme)

Wet- en regelgeving, zowel nationaal als Europees, stelt normen om bepaalde doelstellingen te behalen, bijvoorbeeld ten aanzien van een veilige leefomgeving of milieudoelstellingen. Het toepassen en handhaven van deze normen kan in de praktijk echter verschillen per uitvoeringsorganisatie, decentrale overheid of inspectie. Ruimte in Regels duidt het samenspel van instanties en organisaties die een aandeel hebben in het interpreteren, toepassen en handhaven van gestelde normen als het ‘mechanisme’ van wet- en regelgeving.

Veel normen bieden ruimte om regels te laten aansluiten bij een lokale of sectorspecifieke situatie. Decentrale overheden en uitvoerende organisaties kunnen binnen de aanwezige bandbreedte hiervan gebruik maken. Echter, wanneer de rijksoverheid bepaalde nationale beleidsdoelstellingen vaststelt (zoals het bevorderen van innovatie) of transities wil ondersteunen (bijvoorbeeld de beweging naar een circulaire economie) kan blijken dat de verschillen in uitvoering en handhaving een belemmering vormen. Uit casuïstiek blijkt bijvoorbeeld dat – ondanks de  ruimte die bevoegd gezag op papier heeft om innovatieve initiatieven uit te zonderen van de werking van regelgeving – bevoegd gezag deze ruimte niet altijd benut. In 2016 heeft het programma onderzoek laten doen naar de oorzaken van het ‘afzien van deze  experimenteerruimte’. Het onderzoek biedt niet alleen een indicatie van de oorzaken hiervan, maar levert ook inzichten die in meer algemene zin bruikbaar kunnen zijn bij het thema ‘mechanisme’. Ruimte in Regels zal de bevindingen van het onderzoek binnen de overheid delen. Het hoopt hiermee een dialoog te kunnen initiëren over de manier waarop het mechanisme van wet- en regelgeving op verantwoorde wijze ruimte kan bieden aan innovaties.

Ervaart u als ondernemer een belemmering met regelgeving op het gebied van Uitvoering of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met info@ruimteinregels.nl.
Benieuwd naar belemmeringen binnen dit thema? Klik hier voor het overzicht van de afgeronde en opgepakte belemmeringen.

Mechanisme

Terug