Voedsel

Gezond, veilig en duurzaam eten en drinken moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom ziet de overheid erop toe dat fabrikanten hygiënisch en veilig levensmiddelen produceren. En dat de productie niet ten koste gaat van het milieu of dierenwelzijn. Met de groeiende wereldbevolking stijgt de vraag naar voedsel. Om mens en dier op lange termijn op een verantwoorde manier van voldoende voedsel te kunnen voorzien, moet productie van alternatieven mogelijk zijn.

Veel ondernemers zijn al bezig met nieuwe, efficiënte bronnen voor voedsel. Zij ervaren echter drempels bij de introductie van nieuwe levensmiddelen en diervoeders vooral rond alternatieve bronnen als algen, insecten en eendenkroos of bij de import van duurzame palmolie. Ook op het vlak van voedselverpakking werken ondernemers aan innovaties. Technisch zijn verpakkingen van bermgras, bioplastic of tomatenstengels mogelijk. In de tuinbouw sector blijven reststromen van de plant over. Op dit moment worden deze reststromen vaak beschouwd als afval, terwijl deze reststromen wel een nuttige toepassing kunnen hebben. Dit maakt dat ondernemers die deze reststromen leveren, maar ook afnemers die deze reststromen verwerken, aan allerlei extra eisen moeten eisen moeten voldoen. Insectenweek is ook een voorbeeld van een mogelijk innovatieve groeimarkt. Om die reden richtRuimte in Regels zich op het doorlichten van de verschillende wettelijke kaders om toekomstige belemmeringen voor de innovatieve investeringen vóór te zijn. In vervolg op een toezegging aan de Tweede Kamer zal Ruimte in Regels samen met ondernemers de mogelijkheden onderzoeken van een toekomstig wettelijk kader voor insectenkweek.

Ervaart u als ondernemer een belemmering met regelgeving op het gebied van Voedsel of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met info@ruimteinregels.nl.
Benieuwd naar belemmeringen binnen dit thema? Klik hier voor het overzicht van de afgeronde en opgepakte belemmeringen.

Terug