8
Feb
Gepost door Redactie om 14:34

Normen en certificaten dragen bij aan innovatief mkb en circulaire economie

Onderzoek van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) geeft aan hoe normen en certificering kunnen bijdragen aan innovatie door het mkb en de circulaire economie. Een Kamerbrief van I&W, verstuurd op 19 december 2017, bevat daarover een prominent hoofdstuk, genaamd ‘Normen en Certificaten’, met concrete aanbevelingen. Om innovatieve normen en normprocessen te versnellen en het mkb te ondersteunen stelt NEN een adviesgroep en een innovatiemakelaar in.

Vervolgacties voor het programma Ruimte in Regels gaan over hoe gelijkwaardigheid in regelgeving -als alternatief voor normalisatie- beter toegankelijk kan zijn en hoe dynamische normstelling meer mogelijkheden biedt voor het mkb om innovatiekansen te grijpen. Ook kondigt de Kamerbrief een verkenning naar het ontsluiten van knelpunten rond certificaten aan. In nauwe samenwerking heeft een interdepartementale werkgroep (met BZK, I&W, EZK en NEN) van Ruimte in Regels het hoofdstuk in de Kamerbrief opgesteld.

Ruimte in Regels richt zich vanuit concrete knelpunten van ondernemers op de rol van normen en certificaten bij het versnellen van innovatieve investeringen, met name bij het mkb en gericht op de circulaire economie. Ook kijkt Ruimte in Regels hoe het gelijkwaardigheidsbeginsel in de bouwregelgeving toegankelijker kan worden gemaakt. Doel is om te komen tot een gezamenlijke aanpak om de kansen voor innovatieve investeringen via normalisatie, certificering en de toepassing van gelijkwaardigheid te vergroten.

‹ Nieuwsoverzicht