Tot en met 28 januari 2019 kan iedereen inspreken op de eerste wijziging van LAP3. De inspraak geldt alleen voor de voorgestelde wijzigingen, dus niet voor teksten die niet veranderen. De wijzigingen hebben onder andere te maken met komst van de Omgevingswet en enkele internationale verordeningen over kwik en scheepsrecycling. Daarnaast zijn bijvoorbeeld op basis van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie wijzigingen aangebracht. Belangrijke aanleiding is ook de nieuwe Handreiking zeer zorgwekkende stoffen (ZZS).  Klik hier voor meer informatie over de wijzigingen en over de inspraakprocedure.      

[caption id="attachment_5881" align="alignleft" width="300"] Staatssecretaris Van Veldhoven ondertekent de Green Deal[/caption] Op naar 100.000 deelauto’s in 2021...

4 oktober 2018 is het zover, dan wordt de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam Zuid omgevormd tot één groot Living Lab! Ervaar, beleef en bekijk de meer dan 150 innova...

De Agrofoodsector ervaart evenals andere sectoren (onnodige) regeldruk. Het kabinet probeert langs verschillende wegen op een verantwoorde manier de regeldruk terug te...

Er blijkt nog vaak onduidelijkheid te zijn over de uitleg en toepassing van het begrip afvalstof en de voorwaarden voor bijproducten en de einde-afvalstatus. En daarme...

Met dynamische normstelling kunnen we meer duurzaamheid en innovatie stimuleren én het helpt om voor innovatieve MKB-ers marktblokkades op te heffen. Normen en cert...

Circulaire import- en exportondernemers krijgen meer ruimte De Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) heeft succesvolle stappen gezet in het harmoniseren...

Onderzoek van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) geeft aan hoe normen en certificering kunnen bijdragen aan innovatie door het mkb en de circulaire economie....

Airbnb en Uber zijn voorbeelden van deeleconomie die gebruik maken van platforms. De sterk opkomende deeleconomie biedt economische en maatschappelijke kansen, maar le...

REACH, de Europese regeling voor productie en handel in chemische stoffen, biedt meer kansen voor innovatieve ondernemers dan vaak wordt gedacht. Bedrijven die v...

Het team van Ruimte in Regels wenst u een INNOVATIEF 2018!