Archief

Het Ministerie van IenW bereidt het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor.
Omgevingsdiensten en hun opdrachtgevers, provincies en gemeenten, die werk willen maken van de circulaire economie, kunnen nu inspiratie putten uit de Handreiking '
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 juni 2019 de eerste wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3)
Op maandag 29 april stuurde het kabinet haar voorstel voor de vernieuwde en verbrede experimenteerregeling elektriciteitswet en gaswet naar de Tweede Kamer.
De internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) heeft deze maand een mooi succes geboekt in de verwerking van elektronisch afval.
Kamerbrief wetsvoorstel toeristische woningverhuur (deeleconomie)
Op naar 100.000 deelauto’s in 2021
4 oktober 2018 is het zover, dan wordt de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam Zuid omgevormd tot één groot Living Lab!
De Agrofoodsector ervaart evenals andere sectoren (onnodige) regeldruk. Het kabinet probeert langs verschillende wegen op een verantwoorde manier de regeldruk terug te dringen.