Over ons

Ruimte in Regels is een interdepartementaal programma van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat.

De overheid wil innovaties stimuleren die bijdragen aan een sterke, duurzame en circulaire economie.
Het kan zijn dat u als ondernemer wilt innoveren maar tegen belemmerende regels oploopt. Of tegen regels waar u onevenredig veel tijd en geld aan kwijt bent. Onze wet- en regelgeving is namelijk niet altijd berekend op nieuwe ontwikkelingen of technieken. Met name startups en MKB bedrijven lopen vaak tegen dit soort problemen op.
Daarom is de rijksoverheid het programma Ruimte in Regels gestart. Wij zijn een loket voor elke ondernemer die wil innoveren. Van startup tot groot concern.
Als u een belemmering ervaart kunnen wij u helpen een oplossing te vinden.

Ons team bestaat uit experts op diverse terreinen en van diverse organisaties. Voor onze samenwerkingspartners zie hiernaast.
Daarnaast hebben wij een breed netwerk binnen de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven.

Als u een probleem hebt gemeld neemt iemand van ons contact met u op voor een intakegesprek.
Aan de hand van enkele criteria proberen we te achterhalen wat nu het werkelijke probleem is en of u bij ons aan het goede adres bent.
Als dat zo is gaan we samen met u en met de verantwoordelijke partijen aan de slag om een oplossing te vinden. Soms kan een nadere uitleg voldoende zijn, soms is inderdaad aanpassing van een regel of van het beleid nodig. Wij kijken ook of binnen de bestaande regels er ruimte is om uw activiteit via bijvoorbeeld een experimenteerartikel doorgang te laten vinden. Soms is er ook geen oplossing. Bijvoorbeeld omdat de gewenste innovatie botst met algemene belangen zoals veiligheid en gezondheid.

Infographic Ruimte in Regels

Zaken die zijn afgerond publiceren we anoniem op onze website www.ruimteinregels.nl. De informatie kan immers nuttig zijn voor andere ondernemers en organisaties; zowel de gevonden oplossingen als de constatering dat iets (nog) niet mogelijk is.

Aan de hand van afgeronde zaken doen wij ook voorstellen om beleid en regels meer stimulerend te maken voor innovatie(-investeringen).

Naast ons algemeen loket hebben wij ook een loket specifiek voor de chemische sector, een loket voor de agro sector en een loket voor de digitale economie.

In de periode 2014-april 2019 heeft Ruimte in Regels ongeveer 750 meldingen binnen gekregen. Van deze meldingen zijn ruim 400 opgepakt voor verdere behandeling. Van deze belemmeringen ging het in ruim 200 gevallen om ‘klassieke belemmeringen’ waarin de ondernemer daadwerkelijk een concrete belemmering in wet- en regelgeving ervoer. Zo’n 100  van deze klassieke belemmeringen zijn ‘opgelost’ – de ondernemer kan verder met ondernemen. Ongeveer 70 van deze belemmeringen is bij een beleidsdirectie of andere partij die ermee aan de slag gaat belegd. Daarnaast zijn ondernemers verder geholpen met vragen om informatie of ondersteuning bij lopende trajecten.

 

Aantallen meldingen per domein:

 aantal%20meldingen%20naar%20categorie.png