15
Jan
Gepost door Redactie om 12:43

REACH als kans voor innovatieve bedrijven

REACH, de Europese regeling voor productie en handel in chemische stoffen,

biedt meer kansen voor innovatieve ondernemers dan vaak wordt gedacht.

Bedrijven die veilige en duurzame (bio-based) alternatieven voor bepaalde chemische stoffen op de markt willen brengen lopen vaak tegen de nodige problemen op.

Ruimte in Regels wil de mogelijkheden die er zijn beter onder de aandacht brengen en tegelijkertijd zoeken naar oplossingen om belemmeringen weg te nemen: REACH als kans.

 

Van administratieve rompslomp naar handelingsperspectief en kansen

Kosten en tijd voor registratie en onderzoek zijn een veelgehoorde klacht, vooral bij kleinere bedrijven die vaak de middelen niet hebben om advies in te winnen of niet weten wat van hen verwacht wordt. Maar ook in de markt bestaan mechanismen die het moeilijk maken om nieuwe innovaties van de grond te krijgen. Zo blijkt het lastig om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en worden nieuwe stoffen pas ‘omarmd’ zodra het succes bewezen is. Voor die tijd wil niemand de eerste zijn en is het lastig om financiering te vinden en op te schalen.

Ook zijn bedrijven zich vaak niet bewust dat zij een oplossing in handen hebben omdat ze bijvoorbeeld opereren in een ander marktsegment. Ze hebben daardoor geen weet van de potentiële vraag elders. Daarnaast blijkt dat de experimenteerruimte die REACH biedt (PPORD) onbekend is bij veel ondernemers.

 

Ruimte in Regels sluit onder andere aan bij een onderzoek over REACH en bio-based stoffen van het RIVM. Dit onderzoek laat zien dat REACH kansen biedt aan bio-based ondernemers door de mogelijkheid om bio-based stoffen (deels) uit te zonderen van de registratieplicht van REACH. Ruimte in Regels wil samen met de REACH en CLP Helpdesk meer bekendheid geven aan deze kansen.

Begin december verscheen ook een onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR) naar potentiële bio-based alternatieven voor een specifieke groep oplosmiddelen. Een aantal van deze oplosmiddelen zullen mogelijk op termijn gereguleerd gaan worden onder REACH.

 

Het ministerie van IenW en het RIVM gaan samen met Ruimte in Regels in 2018 in gesprek met stakeholders in de keten waar deze oplosmiddelen gebruikt worden en/of met bio-based bedrijven die de voorgestelde stoffen kunnen produceren. Doel is zicht te krijgen op de bruikbaarheid van de WUR analyse en welke rol de overheid zou kunnen spelen om substitutie te stimuleren.

Voor meer informatie: info@ruimteinregels.nl

‹ Nieuwsoverzicht