Circulaire Economie

 • circulaire economie

  Om ook in de toekomst welvarend te kunnen leven op een gezonde planeet moeten we anders omgaan met onze grondstoffen. Dat betekent dat we producten efficiënter moeten ontwerpen en materialen zoveel mogelijk hergebruiken.

  Vanuit het rijk is in september 2016 hiervoor het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ gestart. De overgang naar een circulaire economie vraagt om grote veranderingen in onze economie. Het zijn in de eerste plaats ondernemers die innoveren en investeren die ervoor zorgen dat er echte verandering komt.

  kunststof materiaal voor recycling

  Kansen vergroten, belemmeringen wegnemen.

  Circulaire economie is een overkoepelend thema in het programma Ruimte in Regels. In de circulaire economie zijn grondstoffen hernieuwbaar: ze worden hergebruikt of zijn biobased. Afval is steeds vaker weer grondstof voor iets anders. Niet meer alle producten worden gekocht door de gebruiker, maar gehuurd of ingezet als dienst (deeleconomie). De standaard is repareren en upgraden en niet weggooien en vervangen. Uitdagingen en belemmeringen voor de Circulaire economie liggen op het snijvlak van de afvalregelgeving, productregelgeving en businessmodellen, maar ook in de normen die met NEN door het bedrijfsleven worden ontwikkeld.

  Als iemand een belemmering in wet- of regelgeving meldt, gaan we met de ondernemer in gesprek om scherp te krijgen waar het precies om gaat. Daarna gaan we samen met de verantwoordelijke partijen op zoek naar oplossingen. Soms is een nadere uitleg voldoende, soms moet een regel of het beleid  inderdaad worden aangepast. Wij kaarten dit dan aan bij de betreffende instantie. Het kan ook zijn dat er geen ruimte is, omdat de innovatie botst met een algemeen belang zoals veiligheid of gezondheid. 

  Naast het helpen oplossen van belemmeringen voor (individuele) ondernemers heeft Ruimte in Regels binnen de rijksoverheid ook de zogeheten transitieagenda Wet- en regelgeving in het kader van Nederland Circulair in 2050 gecoördineerd. 

  Klik hier voor enkele praktijkvoorbeelden.

  Meer informatie:

  - Uitwisselen van ervaringen en inzichten van ondernemers: de online community

  - Normeren en certificeren

  - Kennisinstituut duurzaam verpakken

  Wilt u een belemmering melden? Klik dan hier voor het aanmeldformulier.