Energie & klimaat

 • energie en klimaat

  Het kabinet zet in op het sterk verminderen van CO2 en andere broeikasgassen. Dat vraagt om een enorme omslag in de manier waarop we energie gebruiken en opwekken.

  Denk bijvoorbeeld aan het aardgasvrij maken van kantoren en huizen of het inzetten van geothermie in de glastuinbouw. Veel partijen in Nederland werken aan de energietransitie en energiebesparing en bedenken hier innovatieve oplossingen voor. De nieuwe methoden en technieken die men ontwikkelt en gebruikt passen echter niet altijd in de bestaande regels. Innovaties lopen daardoor tegen belemmeringen op.

  Klimaat - haven

  De rol van Ruimte in Regels

  Als iemand een belemmering in wet- of regelgeving meldt, gaan we met de ondernemer in gesprek om scherp te krijgen waar het precies om gaat. Daarna gaan we samen met de verantwoordelijke partijen op zoek naar oplossingen.
  Soms is een nadere uitleg voldoende, soms moet een regel of het beleid inderdaad worden aangepast. Wij kaarten dit dan aan bij de betreffende instantie. Het kan ook zijn dat er geen ruimte is, omdat de innovatie botst met een algemeen belang zoals veiligheid of gezondheid.

  Er komen bij Ruimte in Regels zeer uiteenlopende meldingen binnen. Dat varieert van het opwekken, transporteren en gebruik van duurzame energie zoals groene stroom, aardwarmte, groen gas, restwarmte en subsidies hiervoor tot de Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.
  Klik hier voor enkele praktijkvoorbeelden.

  energie%20zonne.png

  Daarnaast kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:
  - Subsidieregeling stimulering Duurzame Energieproductie SDE+
  - Energie-investeringsaftrek: fiscaal voordeel bij het investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie
  - MIA en Vamil: Fiscaal voordeel bij het investeren in milieuvriendelijke technieken
  - Eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen
  en utiliteitsgebouwen
  - Energieprestatiecoƫfficient
  - BENG (bijna energieneutrale gebouwen) vanaf 1 januari 2020
  - Experimenten met de electriciteitswet

  Wilt u een belemmering melden? Klik dan hier voor het aanmeldformulier.