Landbouw, Natuur & Voedsel

 • Landbouw, Natuur & Voedsel

  De huidige voedselketen moet veranderen in een systeem met zo min mogelijk verlies zodat landbouw, tuinbouw en visserij onderdeel worden van een circulair voedselsysteem.

  De uitstoot van broeikasgassen moet drastisch omlaag en we moeten zorgvuldiger gebruikmaken van grondstoffen, hulpbronnen en de natuurlijke omgeving. De Nederlandse landbouw, tuinbouw en visserij zijn zeer innovatief en daarin leidend in de wereld. Zij zijn dus bij uitstek geschikt om een belangrijke rol te spelen in de veranderingen die nodig zijn. De overheid heeft de taak de juiste voorwaarden te scheppen om de omslag naar kringlooplandbouw voor de primaire producenten mogelijk te maken.

  landbouw%201.png

  Hergebruik van reststromen (o.a. mest, oogst- en productieresten)

  Bij het maken van voedsel blijft veel over. Reststromen uit de voedingsketen bevatten  echter nog waardevolle stoffen zoals nutriënten en vezels. Stoffen die ondernemers hergebruiken in diervoeding, biobased materialen en meststoffen. Op weg naar de kringlooplandbouw ontwikkelen ondernemers steeds betere technologieën om de stoffen uit die reststromen te raffineren voor nuttige toepassing. De wet stelt regels aan die technologieën en nieuwe producten:

  1. regels aan de inzameling en verwerking van de reststromen
  2. regels aan kwaliteit en toepassing van producten, gemaakt van reststromen

   
  Bepalend bij de regels is of  (delen van) de reststroom van dierlijke herkomst is. Mest, slachtafval, maar ook melk en vleesresten worden in de wet namelijk op andere wijze geregeld vanwege het risico op verspreiding van dierziekten (zie de link https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierlijke-bijproducten).
  Heeft een reststroom uitsluitend een plantaardige herkomst dan is van belang om vast te stellen of het materiaal wel of geen afvalstof is in de zin van het afvalrecht. Over die vraag vindt u elders op onze site meer informatie.
   

  Nieuwe toepassingen: samenwerking tussen sectoren

  Landbouwketens produceren primair voor de voedselketen. Tussen de productieresiduen bevindt zich veel biomassa die niet gebruikt wordt voor voedsel of diervoer, maar wel geschikt is voor de chemische industrie (bijv. grasvezels, suiker voor bioplastics, antioxidanten uit algenkweek etc.). Ondernemers die investeren in innovatie op dit terrein ervaren, naast het afvalstoffenrecht, vaak als belangrijkste obstakel dat hun nieuwe toepassing niet omschreven staat in de bestaande wetgeving, of dat er hoge toelatingsdrempels zijn voor hun product op de Europese interne markt.

  voedsel%202.png

  Agroloket helpt

  Ervaart u als ondernemer een belemmering met regelgeving op het gebied van Landbouw, Natuur & Voedsel, vul dan het aanmeldformulier in. Het Agroloket is in het bijzonder opgericht voor ondernemers in de Agrofood en Visserij die onnodige regeldruk ervaren in de dagelijkse bedrijfsvoering en die belemmeringen ervaren bij voorgenomen innovatieve investeringen. U kunt uw belemmering hier melden.