Water

  • water

    Water is van levensbelang. We hebben het niet alleen nodig om zelf in leven te blijven maar water speelt vaak ook een belangrijke economische rol.

    In veel productieprocessen is water een integraal onderdeel. De productie van één broek kan al tot 10.000 liter water kosten. Water is ook schaars. Klimaatverandering kan op termijn tot problemen leiden. Eén van de beleidsdoelen (zie drinkwater nota) is dan ook om voor voldoende water van goede kwaliteit voor nu en in de toekomst te zorgen. Innovatie speelt hierbij een rol. Zo kan er gekeken worden of het waterverbruik bij productieprocessen verminderd kan worden. Ook kan regenwater soms nuttiger worden ingezet. Maar bij innovatie komen vaak belemmeringen in wet- en regelgeving om de hoek kijken. Samen met ondernemers pakken wij de belemmering op en zoeken gezamenlijk naar oplossingen. We ontrafelen de vraag achter de vraag en zoeken naar de juiste kanalen om informatie en oplossingen te achterhalen. Hierbij verliezen we natuurlijk de veiligheid van mens en milieu niet uit het oog.

    Bent u als koploper bezig met een prachtige innovatie maar ervaart u belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving? Meld het hier!

    Meer informatie over het beleid over drinkwater kunt u vinden in de Drinkwaternota.