Afval/geen afval

Uit het Rijksbrede programma circulaire economie over afval/geen afval:
“Omdat reststromen die voorheen als afval werden gezien steeds vaker worden toegepast als grondstof, is er behoefte aan een beter toegesneden en samenhangend begrippenkader voor afval: wanneer is het geen afval, wanneer een bijproduct en wanneer einde afval. Het kritischer beoordelen van het etiket ‘afval’ is behalve voor reststromen ook nodig voor geretourneerde producten (bijvoorbeeld voor reparatie, demontage of recycling).”

Van afval naar grondstof is niet alleen een technologische innovatie, maar ook een culturele, organisatorische en juridische innovatie. Het nieuwe beleid vraagt om ‘omdenken’ bij bedrijfsleven en overheid op lokaal, nationaal en Europees niveau.  De juridische definitie van ‘afvalstof’ is opgehangen aan de vraag of de houder van een stof zich ervan ‘ontdoet. Wat dit betekent, is in de praktijk vaak onderwerp van discussie. En biedt ondernemers onzekerheid over of zij aan de afvalwetgeving moeten voldoen of niet.

Bij een kritischere benadering van de noodzaak van het etiket ‘afval’ hoort een focus op reële risico’s van de inzet van een secundaire grondstof en de mogelijkheden om deze risico’s te beheersen middels productwetgeving. Op het punt van de vraag afval/geen afval adviseert Ruimte in Regels overheid en circulaire ondernemers, om te komen tot een meer circulair-economische benadering van de afvaldefinitie op nationaal en Europees niveau.

Ervaart u als ondernemer een belemmering met regelgeving op het gebied van Afval-geen Afval of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met info@ruimteinregels.nl.
Benieuwd naar belemmeringen binnen dit thema? Klik hier voor het overzicht van de afgeronde en opgepakte belemmeringen.

Terug