Deeleconomie

Deeleconomie is een maatschappelijke trend gericht op het delen van goederen en diensten. Door het delen maken we beter gebruik van de productiecapaciteit van onze economie en verbruiken we minder grondstoffen. De focus verschuift van bezit naar gebruik. Dit geeft kansen voor het stimuleren van innovatieve investeringen en het realiseren van groene groei. Bekende voorbeelden zijn digitale platformen als Uber en AirBnB, maar ook het delen van de grasmaaier met de buurman of de gratis openbare bibliotheken in de buurt.

Binnen het thema Deeleconomie kijkt Ruimte in Regels op welke punten wijziging van regelgeving nodig is om kansrijke innovaties in de deeleconomie te laten slagen. Daarbij analyseert het programma de maatschappelijke trend van deeleconomie, volgt het de actuele ontwikkelingen en werkt aan oplossingen voor eventuele belemmeringen van ondernemers. Een voorbeeld hiervan is de betrokkenheid van het programma bij de totstandkoming van een Innovationdeal op het gebied van foodsharing. Ook probeert het programma aan de hand van onderzoek inzicht te krijgen in de aspecten of vormen van deeleconomie die men zou kunnen stimuleren om de deeleconomie nog groter te maken.

Andere voorbeelden:

  • de optie waarbij een bedrijf licht ‘least’ in plaats van lampen (faillissementswetgeving); Het voordeel van het leasen van licht in plaats van lampen is dat de verlichting van het bedrijf zelf blijft, die al het materiaal aan het eind van de levensduur kan recyclen. Hierdoor zijn er minder grondstoffen nodig om nieuwe lampen te maken.
  • het toepassen van verzekeringen en polissen op nieuwe lease constructies.
  • het creëren van een gelijk speelveld met de traditionele aanbieders en de eisen die de overheid aan hen stelt.
  • design van producten en verpakkingen: door in een vroeg stadium van de productie rekening te houden met hergebruik en deelbaarheid kunnen bedrijven nieuwe business modellen ontwikkelen en er uiteindelijk voor zorgen dat er minder producten geproduceerd hoeven te worden.

 
Ervaart u als ondernemer een belemmering met regelgeving op het gebied van de Deeleconomie of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met info@ruimteinregels.nl.
Benieuwd naar belemmeringen binnen dit thema? Klik hier voor het overzicht van de afgeronde en opgepakte belemmeringen.

Terug